Spotkania KSW odbywają się w drugą środę miesiąca w klasztorze Sióstr Szkolnych de Notre Dame przy ul. Świętego Marcina 12 (Ostrów Tumski).

Spotkania KSW w ramach Duszpasterstwa Nauczycieli odbywają się w trzecią niedzielę miesiąca w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Katedralnej 4 (Ostrów Tumski) i rozpoczynają się Mszą Św. o godz. 17:00.

W miesiącu lipcu i sierpniu spotkania zostają zawieszone.  

Cele Stowarzyszenia (za Statutem)

  • Jednoczenie ludzi pragnących wychowywać młode pokolenie w duchu moralności chrześcijańskiej i miłości Ojczyzny.
  • Pogłębianie wśród członków Stowarzyszenia znajomości:
    • nauki Kościoła, szczególnie katolickich zasad wychowania i katolickiej nauki społecznej,
    • polskich tradycji patriotycznych i polskiego dziedzictwa kulturowego
  • Kształtowanie u wychowawców i młodzieży postaw zgodnych z powyższymi wartościami.
  • Upowszechnianie idei rodziny opartej na zasadach katolickich.
  • Oddziałowanie na wszelkie środowiska i instytucje społeczne tak, by nie działały sprzecznie z nauczaniem kościoła
  • Wspieranie działań innych osób i instytucji zmierzających do celów zgodnych z zadaniami kościoła.

"Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy swe życie indywidualne oraz działalność publiczną pragną oprzeć na zasadach i wartościach wyrażonych w Statucie, a z racji pełnionego zawodu, sytuacji rodzinnej, działalności społecznej lub religijnej, powołania i zainteresowań, są wychowawcami."
($ 2 Statutu).