Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców - Oddział Wrocław

Cele Stowarzyszenia (za Statutem)

Spotkania odbywają się w każdą trzecią niedzielę miesiąca, w kościele p.w. Świętego Piotra i Pawła przy ul. Katedralnej 4, po Mszy Św. dla duszpasterstwa nauczycieli o godz. 16:00.

"Stowarzyszenie zrzesza ludzi, którzy swe życie indywidualne oraz działalność publiczną pragną oprzeć na zasadach i wartościach wyrażonych w Statucie, a z racji pełnionego zawodu, sytuacji rodzinnej, działalności społecznej lub religijnej, powołania i zainteresowań, są wychowawcami."
($ 2 Statutu).

strona główna
Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców